Algemeen

In samenwerking met de Nije Skalm, PG Stiens, WoonFriesland, buurtbewoners en Amaryllis hebben we de afgelopen maanden 3 bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Waarom? Om te achterhalen wat de dromen van de Stiensers zijn voor hun leefomgeving. We hebben deze bijeenkomsten vorm gegeven door mensen uit te nodigen om mee te praten over de thema’s Leefbaarheid, Cultuur, Ontmoeten en verbinden. Daarnaast zijn door studenten de jongeren uit Stiens bevraagd wat hún dromen zijn. Het waren waardevolle open gesprekken, waarin iedereen gehoord werd.

We willen graag met je delen wat er uit al deze gesprekken in hoofdlijnen naar voren is gekomen. Wanneer we vragen naar dromen voor Stiens komen er gelijk een aantal algemene wensen naar voren. Voornamelijk over grijs en groen en winkels. 

• Ideeën over grijs en groen (worden gedeeld met Plaatselijk belang)
• Ideeën over winkels (worden gedeeld met de OVL)

Tijdens het gesprek aan de tafel met onderwerp leefbaarheid kwam naar voren dat het woord leefbaarheid voor een ieder iets anders betekent, maar dat het erop lijkt dat de gemeenschap in Stiens erg zorgzaam is. Er zijn veel voorzieningen en men ervaart voldoende veiligheid. Waar nog wel meer behoefte aan is en wat meermaals wordt genoemd:

• Burenhulp (buren helpen elkaar)
• Contact (buren ontmoeten/kennen elkaar)

Stiensers denken bij ontmoeten en verbinden vooral aan oprechte interesse in elkaar, samen iets doen, persoonlijk ontmoeten (niet via PC/app enz.).

Op de vraag hoe dat eruit zou moeten zien werden de volgende antwoorden gegeven;

• Activiteiten (spel, borrel, praatje, fietsen, wandelen)
• Ontmoetingsplekken creëren (voor alle doelgroepen, zoals ouderen, LHBTIQA+, jeugd, hoog begaafden etc. etc.)

Aan de gesprekstafel werd snel duidelijk dat cultuur een breed begrip is voor iedereen. De één denkt aan een schilderij, de ander aan een evenement of nog iets anders. In Stiens is volgens een aantal bewoners best al veel cultuur te vinden in de vorm van muziek, toneel, exposities. Toch waren er nog een aantal dromen op het gebied van cultuur: 

• Dorpsfeest met optocht
• Iepenloftspul
• QR code wandelroutes (langs bezienswaardigheden)
• Exposities van kunst in lege winkelpanden
• Leesclub in Dbieb
• Muziek concerten
• Cambuur verbindt naar Stiens halen

Uit de gesprekken met jongeren blijkt dat zij, doordat ze steeds mobieler zijn, meer gericht zijn op de stad Leeuwarden. Zij noemen de volgende wensen voor in Stiens:

• Ontmoetingsplek voor doelgroepen (meidengroep, LHBTIQA+, hoogbegaafde jongeren)
• 
Hangplek 7 dagen per week, meer ontmoeting
• Hobby house club
• Sport, zoals (zaal)voetbaltoernooien, skatebaan
• Activiteiten die ook in Leeuwarden zijn, zoals film, spelletjes avond

Wanneer je bovenstaande prachtige ideeën leest en je denkt hé, dát lijk me leuk om te organiseren! Of wanneer je zelf nog een goed idee hebt, neem dan contact op met:

• Christel van Hoorn c.vanhoorn@amaryllisleeuwarden.nl 06-22 16 30 85 tot 25/5 na 16 juni
• Marjolein Poelstra m.poelstra@amaryllisleeuwarden.nl 06-13 34 11 65 na 25/5
• Gerlof Hoekstra g.hoekstra@amaryllisleeuwarden.nl 06-45 84 49 93

Ook als je nog vragen hebt over de uitkomsten, schroom niet om ons te bellen of langs te komen.

Er zijn al twee initiatiefnemers, daarom nog één belangrijke oproep tot slot:

EXPOSITIES IN WINKELPANDEN: 
We zijn op zoek naar kunstenaars aangesloten bij NABK of Norma. Handige (timmer)lieden of elektriciens. Mensen die het leuk vinden om gastvrouw of - man te zijn bij een expositie. Mensen die al ingang hebben bij een makelaar. 

MIDDAGEN ORGANISEREN MET CREATIEVE WORKSHOPS:
We zijn op zoek naar creatieve mensen die willen mee denken en mee helpen organiseren van deze workshops. 

Opgave kan via Amaryllis o.v.v. “EXPOSITIES” of “CREA-WORKSHOPS” via dorpenteamnoord@amaryllisleeuwarden.nl 

Amaryllis geeft je gegevens dan door aan de initiatiefnemer.