Welpen:1e prijs: Mart Roersma, Sietse Hoekstra, 2e prijs: Roelof Schuiling en Jorn v.d. Beek, 3e prijs: Klaas Merijn v.d. Brug, Elbrich Wijbenga.   Pupillen: 1e prijs: Mark Reitsma, Ymte...