Algemeen

Leerlingen Campus Middelsee zijn de “Speaking minds” op gemeentehuis

Op woensdag 22 maart hebben leerlingen van Campus Middelsee van klas drie basis en kader Zorg & Welzijn die hebben gekozen voor het vak maatschappijkunde het onderwerp armoede gepresenteerd op het gemeentehuis. De leerlingen presenteerden hun plannen en ideeën in de raadszaal in Franeker aan o.a. de wethouder Marja van der Meer.

“Speaking Minds” is een armoedeproject vanSave the Children, een organisatie die zich inzet voor het welzijn van kinderen, vertelt projectleider en leraar maatschappijleer Gatse Hylkema. De leerlingen doen in een aantal weken onderzoek om de gemeente Waadhoeke te adviseren op een beleidsvraag rondom het thema Armoede en Schulden. De gemeente vindt het belangrijk de doelgroep mee te laten denken over hoe zij het armoedeprobleem kan aanpakken. De gemeente gaat de oplossingen van de leerlingen ook daadwerkelijk proberen uit te voeren. Op deze manier komen de leerlingen in contact met de gemeente en de manier waarop een probleem kan worden aangepakt. Wat kan je als burger doen aan problemen in de praktijk? Een unieke kans die met twee handen is aangegrepen. Hiermee waren de leerlingen de “speaking minds” op het het gemeentehuis.

 

Over een maand over drie krijgen ze te horen of de gemeente iets kan met hun ideeen. Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen weten dat ze bij de gemeente terecht kunnen, als er iets aan de hand is. Dat ze weten dat ze inspraak hebben. En wanneer er niet mee gedaan kan worden, er dan uitleg volgt waarom niet, aldus Hylkema.