Algemeen

Lezing SMAMF @ Sint Genovevakerk Jelsum

De Plaatselijke Commissie Jelsum Koarnjum en huiskamertheater De Wier verzorgen een bijzondere lezing van de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation in de Sint Genovevakerk te Jelsum op zaterdagavond 29 april a.s. door Douwe Drijver en Alexander Tuinhout. Dit in verband met de komende dagen 4 en 5 mei.

Deze lezing behandelt een aantal zogenaamde crashes in Friesland waar de SMAMF uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan. Het vaak noodlottige verhaal wordt door de sprekers uitvoerig toegelicht d.m.v. een gedetailleerde beeldpresentatie. 

Ook zal de rol van de basis Fliegerhorst Leeuwarden in de oorlogsjaren kort worden toegelicht.

De SMAMF spant zich al jaren in om de herinnering aan de luchtoorlog in de provincie Fryslân levend te houden, onder andere door zeer uitgebreid historisch onderzoek, het oprichten van monumenten - informatiepanelen, het uitbrengen van bijzondere boekjes over deze crashes en het houden van spreekbeurten ter nagedachtenis van de bemanningsleden van deze geallieerde vliegtuigen tijdens WOII.

Aanvang is 20.00 uur, de kerkdeur gaat open om 19.30 uur.

Meer info over dit evenement kunt u krijgen bij Bob de Boer - tel. 06-54763154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com 
Gerard Veldman - tel. 06-57233622 - gfjveldman@gmail.com

Informatie over de stichting zelf: https://www.luchtoorlogfriesland.nl