Algemeen

Orofaciale fysiotherapie bij klachten in het hoofd-halsgebied

Kaakklachten, duizeligheid, hoofdpijn, aangezichtspijn en tinnitus (oorsuizen). Klachten waarbij je niet meteen aan een fysiotherapeut denkt. Toch kan een gespecialiseerd orofaciaal fysiotherapeut helpen bij deze klachten. 

Deze fysiotherapeut houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van patiënten met pijn- en bewegingsklachten in het hoofd-halsgebied. "Binnen de basisopleiding fysiotherapie komt de hoofd-halsregio onvoldoende aan bod”, legt Alle Sterk van Impuls Fysiotherapie in Sint Annaparochie uit. 

Hij is in 2015 afgestudeerd als orofaciaal fysiotherapeut en behandelt in zijn praktijk in Sint Annaparochie veel patiënten met problemen in de hoofd-halsregio. ,,Om deze klachten adequaat te kunnen behandelen is het nodig om je als fysiotherapeut te specialiseren door de opleiding Orofaciale Fysiotherapie te volgen. Dit is een 3-jarige Masterstudie na de basisopleiding fysiotherapie”, legt Sterk uit. Wat veel mensen volgens hem niet weten is dat kaakklachten tot veel problemen kunnen leiden: naast kaakpijn, kaakstijfheid, kaakblokkering en een knakkend kaakgewricht kunnen kaakklachten zich ook uiten in hoofdpijn en tinnitus (oorsuizen). De onbekendheid leidt ertoe dat mensen niet weten dat genoemde klachten in veel gevallen door de gespecialiseerde orofaciaal fysiotherapeut goed te behandelen is.

 

In het Noorden zijn relatief weinig orofaciale fysiotherapeuten. Naast de behandelingen in zijn eigen praktijk aan de Van Harenstraat in Sint Annaparochie werkt Alle Sterk een dag per week in Sneek om patiënten te helpen met complexe klachten. Daarnaast schuift Alle Sterk 1 keer per maand aan op het multidisciplinair spreekuur bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) in MCL Leeuwarden. Op een dergelijk CBT-spreekuur worden tot buiten de provincie patiënten ingestuurd voor diagnostiek. Om goede zorg te kunnen verlenen wordt vaak samengewerkt met de tandarts(-orthodontist), logopedist, psycholoog, kaakchirurg of KNO-arts.

 

Tinnitus 

Orofaciale klachten zijn erg actueel: zo is er recent veel aandacht in de media geweest voor tinnitus en duizeligheid. Tinnitus is een verzamelnaam voor allerlei suis-, piep-, fluit- of bromgeluiden die alleen voor de persoon zelf hoorbaar zijn. Naar de aandoening is de laatste jaren veel onderzoek gedaan en gelukkig is het steeds beter te behandelen. Zo is een deel van de tinnitusklachten met gerichte fysiotherapie goed te behandelen. 

 

Een orofaciaal fysiotherapeutisch onderzoek zal moeten uitwijzen of betreffende tinnitus met fysiotherapie te behandelen is. 

 

Duizeligheid

Duizeligheid kan als zeer bedreigend worden ervaren. Het kan de mens letterlijk en figuurlijk uit balans brengen. Er kan een gevoel van onzekerheid ontstaan dat zich over alle aspecten van het dagelijkse leven uitstrekt. De sociale en maatschappelijke gevolgen van duizeligheid zijn vaak groot. Zeker bij oudere mensen kan het dikwijls leiden tot verlies van zelfstandigheid. Er zijn verschillende oorzaken van duizeligheid. Door de duizeligheid uitgebreid te bespreken en te onderzoeken kan door de orofaciaal fysiotherapeut een passend behandelplan worden opgesteld. 

 

Ook kan gericht worden doorgestuurd naar een andere discipline als de duizeligheid niet met fysiotherapie te behandelen is. 

 

Impuls Fysiotherapie 

Gezondheidscentrum[ 

It Raad-huus 

Sint Annaparochie

www.impulsfysiotheapie.nl

info@impulsfysiotherapie.nl

0518-419998