Algemeen

Speciale katern Plaatselijk Belang Stiens in Stienser

Welkom bij Plaatselijk Belang Stiens. Even kennismaken? Wij zijn Plaatselijk Belang en voor sommigen van u zijn we een bekend begrip, of anders heeft u misschien wel eens van ons gehoord maar bent u verder niet bekend met wat wij doen, maar het kan ook zijn dat u ons helemaal niet kent. Daarom stellen wij ons in deze speciale uitgave graag aan u voor, want wij behartigen de belangen van de inwoners van ons mooie dorp Stiens, dus ook van u! 

En we bestaan al heel lang, al meer dan honderd jaar. Leuk om te weten, maar toch wil ik daar niet lang bij stilstaan want in een snel veranderende maatschappij is het meer dan ooit zaak dat Plaatselijk Belang midden in die veranderende samenleving staat. En dat doen we! We doen dat bijvoorbeeld door deskundige bestuursleden aan te trekken. We werken met commissies die elk een eigen verantwoordelijkheid hebben en elk van die commissieleden is deskundig op het betreffende gebied. Verstand van verkeerszaken? Natuurlijk, da’s onze verkeerscommissie. Speeltuincommissie? Ouders die kinderen in de betreffende leeftijd hebben. Commissie wonen en energietransitie? Deskundig, en dat in samenwerking met StEK, onze Stienzer Energie Coöperatie die enkele jaren geleden als een zelfstandige club uit Plaatselijk Belang is ontstaan. Elders in deze publicatie kunt u lezen hoe we daar op verschillende manieren gestalte aan geven. 

 

Een belangrijke verandering voor Plaatselijk Belang vond plaats toen in 2018 ons dorp opging in de Gemeente Leeuwarden. Vanaf dat moment werden we de primaire gesprekspartner voor ons dorp van de gemeente en werd Plaatselijk Belang beheerder van en verantwoordelijk voor het gemeentelijke budget dat ieder jaar aan alle dorpen en wijken in de gemeente beschikbaar wordt gesteld. Daarover kunt u in deze publicatie ook meer bijzonderheden lezen. 

 

Ik hoop dat u plezier beleeft aan het lezen van deze publicatie.

 

Plaatselijk Belang Stiens, een eigentijdse vereniging die opkomt voor UW belangen! 

 

Wiebe Nieuwsma, 

voorzitter