de redactie  

Eind december heeft de Diaconie van de Protestantse Gemeente Stiens weer prachtige kerstpakketten kunnen maken en bezorgen bij inwoners van Stiens. De Diaconie wil iedereen hartelijk bedanken...

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie