Adverteren in De Stienser

Tarieven
Bekijk hier de formaten en tarieven van advertenties: Tarieven De Stienser 2023

Aanlevering
Advertenties kunt u digitaal aanleveren per e-mail. Graag als JPG-, EPS-, TIFF-, PDF- of Wordbestand.

De opmaak van uw advertentie voor deze krant wordt gratis voor u verzorgd.

Sluitingstijd
Advertenties dienen voor donderdag 12.00 uur aangeleverd te worden per e-mail: advertentie@stienser.nl of ingeleverd te zijn bij Brandsma Offset Ferwerd.


Fouten door ons gemaakt in incompetente advertenties hoeven door de uitgever niet te worden gecompenseerd. Voorkom fouten en lever een correctievrije PDF aan op het juiste formaat (de afmeting van het PDF-document dient gelijk te zijn aan het overeengekomen advertentieformaat).

Vraag en aanbod advertenties:

Prijs: 0.70 euro per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter – lettertekens of spaties.
Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld. Uitsluitend voor particulieren:
Brieven onder nummer (excl. btw) 2.25 euro extra.
U heeft de mogelijkheid om de bon uit de krant in te leveren met verschuldigde bedrag bij de Primera, Ljipstrjitte 2e Stiens, tijdens openingstijden. Of toe te sturen naar: Brandsma Offset Ferwerd, Hoofdstraat 35, 9172 MN Ferwert, u kunt dan uw verschuldigde bedrag overmaken op IBAN: NL86 INGB 0005 1815 70.
De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor donderdag 17.30 uur.