Algemeen

10-tal Techniek bedrijven “speeddaten" met leerlingen Campus Middelsee

De samenwerking tussen onderwijs en bedrijven in de regio krijgt steeds meer vorm en dat is een goede zaak voor beiden. Scholen in Friesland omarmen het LWP concept en kranten “koppen” dat het concept in Sint Annaparochie. Werkt !

De leerlingen van Campus Middelsee krijgen veel informatie over beroepen en stage mogelijkheden en de bedrijven kunnen hun verhaal kwijt over de mogelijkheden voor de jeugd – de werknemers voor morgen  -  in de eigen regio. Dit is een win-win situatie voor beide partijen. Afgelopen dinsdag 15 oktober waren in de ochtenduren 10 techniek bedrijven op de Campus aanwezig die in gesprek gingen met de leerlingen van klas 1 en 2 over technische beroepen in de mogelijkheden hier in de regio. Leerjaar 2 bezochten de zgn. workshops en werden voorgelicht door diverse deskundigen van technische bedrijven uit onze regio.Een vurige wens van de overheid om dit te stimuleren,  want de technische sector zal landelijk in de nabije toekomst veel werknemers nodig hebben, evenals hierin Waadhoeke.

Campus Middelsee probeert middels o.a. met het concept “speeddates” en “workshops” de leerlingen te enthousiasmeren en te verleiden om later voor een technisch beroep te kiezen. Middels deze “speeddates” komen leerlingen er achter wat het beroep en sector voor je kan betekenen, en dat is niet alleen “zwarte handen”.Op deze wijze krijgen de een helder beroepsbeeld die parallel loopt met de werkelijkheid.Het Leerwerkplein van Campus Middelsee organiseert deze activiteiten. Naast de “speeddates" staat in de onderbouw het vak “Skills” op het rooster van de Campus en tijdens deze lessen wordt er heel veel aandacht besteed aan beroepen, opleidingen en vaardigheden die nodig zijn nu en in de toekomst. Deze vaardigheden noemen we de 21th-Century Skills.

 Dit schooljaar staan er nog driemaal “speeddates" op het programma namelijk de sectoren ; Economie op 20 januari 2020, Zorg en Welzijn op 1 april 2020 en afsluitend Groen – Landbouw op 22 juni 2020.