Algemeen

Agrarisch Collectief Waadrâne van start met Tour de Boer-excursies

Verschillende melkveehouders en akkerbouwers bieden in de periode mei tot en met september alle belangstellenden de mogelijkheid om kennis te komen maken met hun boerenbedrijf en hun inzet voor de boerenlandvogels en biodiversiteit. In samenwerking met Stichting Twirre wordt er vier keer een zogeheten 'Tour de Boer'-excursie georganiseerd. Tijdens deze excursies nemen de boeren je mee hun land in om van dichtbij te bekijken hoe verschillende maatregelen zorgen voor bescherming van de boerenlandvogels zoals de grutto en de veldleeuwerik.

De eerste Tour de Boer-avond is bij Mts. Anema-Sterk in Hallum op dinsdag 14 mei. Daarna volgt Mts. Sijtsma-Epema in Wetsens op woensdag 22 mei, gevolgd door Mts. M.D. Visbeek-T. Van der Wal in Marrum op maandag 8 juli. De reeks Tour de Boer-avonden wordt afgesloten op woensdag 11 september bij Mts. H. Van Kuiken bij Wierum. Alle excursies beginnen om 19.30 uur. Deelname aan de excursies is kosteloos.

Dat de Tour de Boer-excursies gewaardeerd worden blijkt onder andere uit een reactie van een deelnemer aan één van de voorgaande excursies. ,,Het is mooi om als “buurtbewoner” op het agrarisch bedrijf van je dorpsgenoten ontvangen te worden en kennis te nemen van alle inzet binnen het bedrijf. De avond begon met een rit op de tractor naar het plasdrasgebied. De herrie van alle aanwezige vogels klonk als muziek in de oren. Jonge kuikens spatten weg…. een lust voor het oog."

Voor deelname is het noodzakelijk om aan te melden via de agenda op www.waadrane.frl. 

Ook dit jaar weer Zonnebloemlint

Naast de veelal drukbezochte Tour de Boer-excursies houdt Agrarisch Collectief Waadrâne zich ook dit jaar bezig met het realiseren van een zonnebloemlint. In samenwerking met Stichting Twirre probeert het collectief een negen kilometer lang zonnebloemlint te realiseren op perceelsranden in Noard-Fryslân. Het zonnebloemlint draagt bij aan de leefomgeving van insecten, bijen en vogels en is daarnaast een lust voor het oog. Waadrâne vraagt voor het realiseren van het zonnebloemlint de steun van sympathisanten. Via www.waadrane.frl is het mogelijk om één, vijf, tien of misschien wel meer meters zonnebloemlint te doneren