Algemeen

IT GIET OAN. Nee niet de Elfstedentocht door Alde Leie, maar wel een uniek openluchtspel dat op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni wordt opgevoerd. In 2018 was er het eerste succesvol  openluchtspel Âld seer, nij lijen,  dat door oud inwoonster Hilda Talsma was geschreven.

Nu anno 2024 is er weer een geweldig openluchtspel geschreven door inwoner Gerrit Tijsma met de titel Folkstún-perikels, het wel en wee wat er op de folkstún gebeurd en de nieuwe ideeën wat dorpsbewoners aangaat zal voor heel wat roering brengen.

We zijn vanaf januari bezig met rolverdeling, decor, licht en geluid en noem maar op om dit spektakel handen en voeten te geven, en dit onder leiding van regisseur Alfred Miedema, die met volle overtuiging zegt it komt goed. 

Feitje: alle rollen worden door Alde Laaisters gespeeld zo ook de geweldige  decorploeg uit het dorp, wêr at in lyts doarp grutsk op wêze kin 'mienskip.

Ben je nieuwsgierig geworden bestel dan snel kaarten bij Marja, telefoonnummer 06 53544715 of via de mail plankeprikels@gmail.com. 

Speelveld is op de oude vergaande FOLKTÚN, midden in Alde Leie, volg de bewegwijzering op de uitvoeringsdatums.

We zien jullie graag komen op een van onze uitvoeringen λ