Algemeen

Altijd iemand nabij in Fidesta Stienzerhiem in Stiens
Kleinschalig en beschut wonen voor ouderen

Feikje Brouwer woont sinds vorig jaar in Fidesta Stienzerhiem. Ze verliet na 42,5 jaar haar vertrouwde stek in Britsum. “Ik ha it hjir poerbëst”, zegt ze opgewekt, maar het was wel wennen. “Het besef dat ik niet meer terugkom in Britsum, daar heb ik het wel moeilijk mee gehad.” Lichamelijke ongemakken deden mevrouw Brouwer doen besluiten om te verhuizen. 

“Ik vertrouwde mezelf thuis niet meer, maar ik ben te goed een verpleeghuis. Het idee dat er altijd iemand snel bij me kan zijn, geeft rust. Ik ben hier niet alleen.” Petra Dol, als zorgondernemer hét gezicht van Fidesta Stienzerhiem beaamt dat. “Dat er altijd iemand nabij is, is belangrijk en geeft een veilig gevoel. Dat is ook voor de kinderen of andere naasten een geruststellend idee. Ook hoort Petra veel over eenzaamheid onder ouderen. “Dat hoeft bij ons niet. We zien de bewoners en we geven ze veel aandacht.” 

Mensen wonen zelfstandig in hun eigen appartement, tegelijk zijn ze hier onderdeel van het dagelijks leven. Ze helpen mee in de tuin, medewerkers gaan er met hen op uit of ze doen mee aan de gymnastiek. “Maar niks moet”, benadrukt Petra. De gezamenlijke huiskamer is de centrale plek om samen te komen. “Er is tijd voor een praatje en gezelligheid. De gemoedelijke sfeer, het ongedwongene, de korte lijnen, dat is wat mensen prettig vinden. Bewoners zeggen vaak: ik ben hier thuis en het voelt als een warm bad. Dat is precies wat we willen.” Juist alles wat hier is benoemd is ook onderdeel van het maandbedrag dat mensen betalen, naast de huur en de zorgkosten. “Je krijgt hier zoveel meer.”   Op bijzondere dagen eet Feikje Brouwer mee met de groep, maar meestal eet ze in haar eigen appartement. Ze doet wel vaak mee aan de activiteiten die worden georganiseerd. “Ek al komme der noch in soad minsken by my op besite, ik fyn it fijn dat ik de gesellichheid sa tichtby ha. Ik wie went om myn eigen beantsjes te dopjen en dat kin hjir noch hieltyd.” Dat lukt niet iedereen meer vertelt Petra. “In Fidesta Stienzerhiem wonen zowel mensen die lichamelijk achteruitgaan en mensen met dementie. Allemaal hebben ze lichte tot matige zorg nodig.”

 

Eenmaal over de drempel ‘O, maar dit wil ik wel”

Petra merkt dat mensen in deze coronatijd huiverig zijn om de stap te zetten om te verhuizen. “Onze bewoners krijgen alweer volop bezoek en bijna iedereen is gevaccineerd. Dus geïnteresseerden kunnen gerust langskomen. Eenmaal over de drempel zeggen zij vaak ‘’O, maar dit wil ik wel.” 

Wilt u meer informatie en/of komen kennismaken, bel gerust naar Petra Dol, 06- 200 222 44. 

 

Op dit moment is er nog een mooi appartement beschikbaar