Algemeen

Anton Germeraad: 40 Jaar Makelaardij

Met vier decennia van onvermoeibare inzet en toewijding heeft Anton Germeraad een onschatbare bijdrage geleverd aan de vastgoedsector en de lokale gemeenschap. Vandaag vieren we zijn indrukwekkende mijlpaal van 40 jaar in het vak, waarin hij niet alleen de grondlegger was van de gerenommeerde Germeraad makelaars, maar ook een belangrijk figuur in talloze aspecten van het lokale leven.

De reis van Anton begon in Leeuwarden, waar hij zijn kennis en vaardigheden aanscherpte door te werken bij verschillende makelaars en zelfs een woningstichting. In 1976 zette hij de stap naar onafhankelijkheid met 'het Alternatief', eerst als bemiddelaar en later als makelaar, waarbij hij vernieuwende benaderingen introduceerde die de lokale vastgoedmarkt veranderden.

Gedurende zijn indrukwekkende loopbaan heeft Anton niet minder dan drie kantoren beheerd, eerst in Leeuwarden, vervolgens in Stiens en Dronrijp. Tegenwoordig bevindt het kantoor zich in Stiens, in het voormalige huis van hoofdmeester Hoogeveen aan de Piter Jellessingel 9. Het historische pand, ooit bewoond door de uitvinder van het 'aap, noot, mies' plankje, geeft het kantoor een uniek karakter. De fakkel van Anton's ondernemerschap is nu doorgegeven aan zijn zoon, Pieter Germeraad, die met een moderne aanpak en zijn vaders jarenlange ervaring het kantoor leidt. 

Anton blijft echter betrokken en is regelmatig op kantoor te vinden, waar Anton spart met Pieter over de laatste ontwikkelingen en strategieën. In 2023 vierde Anton Germeraad een mijlpaal: 25 jaar aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).  Een symbolisch moment werd vastgelegd op 11 december 2023, toen hij een oorkonde ontving voor zijn langdurige toewijding aan professionaliteit en ethiek in de makelaardij (zie foto).

Maar Anton's veelzijdigheid reikt verder dan de makelaardij. Hij is een gediplomeerd rentmeester agrarisch en een gecertificeerd mediator. Tijdens de financiële crises rond 2012 was Anton betrokken bij de Provincie, waar hij een cruciale rol speelde bij de aanleg van de verbreding van de N381 bij Donkerbroek. Zijn veelzijdigheid is ook te zien in zijn betrokkenheid bij de woningbouwvereniging, waar hij parallel aan zijn werkzaamheden voor zichzelf begon.

Anton, nu 72 jaar jong, geeft aan dat het gepensioneerde leven soms lastig is. Hij blijft echter actief en blijft gefascineerd door de woningmarkt, vooral nu deze wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals een tekort aan woningen. Zoals Anton zelf zegt: "Nocht en wille, kin in protte tille" - vertaald uit het Fries, "Plezier en voldoening kunnen veel tillen."

Makelaars zich gericht op enkele opmerkelijke projecten, waaronder de monumentale Brandsma loods en de verkoop van appartementen daarin. Ook de appartementen van Burmania State staan op de planning voor verkoop, wat een welkome impuls zal geven aan de lokale doorstroming op de woningmarkt. Het nieuwbouwplan Steenslân 2 staat ook in de startblokken, waarbij het makelaarskantoor hoopt betrokken te zijn.

Naast zijn professionele betrokkenheid is Anton Germeraad ook een man van de gemeenschap. Hij verhuist binnenkort naar Stiens, vlak achter de Nije Skalm, waar hij niet alleen zijn biljartvaardigheden vertoont, maar ook als vrijwilliger in de bediening te vinden is. Anton, nu 72 jaar jong, mag dan wel gepensioneerd zijn, maar zijn interesse in de woningmarkt blijft onverminderd, vooral in deze uitdagende tijden met een tekort aan woningen.

In zijn schaarse vrije tijd geeft Anton prioriteit aan zijn gezondheid door te sporten en te zwemmen. Hij deelt ook ontspannende momenten met zijn vrouw tijdens tripjes in hun camper. Als een man die nooit stilstaat, blijft Anton Germeraad een bron van inspiratie voor de lokale vastgoedgemeenschap en een waardevol lid van de samenleving. De komende jaren beloven opnieuw gevuld te zijn met nieuwe uitdagingen, zowel voor Anton als voor Germeraad Makelaars