Algemeen

Autoluwe gebied in centrum Leeuwarden gaat maandag 20 september in

Het noordwestelijke deel van de binnenstad is met ingang van maandag 20 september autoluw gebied. Gemotoriseerd verkeer mag dan alleen nog met een inrijontheffing het gebied in- en uitrijden. Laden en lossen zonder een ontheffing mag alleen binnen de venstertijden van maandag tot en met zaterdag van 07.30 tot 12.00 uur. Parkeren kan er alleen nog met een parkeervergunning. De aankondigingsborden zijn inmiddels geplaatst.

Aangepaste entrees
De afgelopen zomerweken is de kruising Voorstreek-Wortelhaven aangepast. Het is een van de drukkere entrees van het autoluwe gebied. De stoep loopt nu door, er komen nieuwe verkeersborden en strepen op de weg. Zo maken we het voor bestuurders van voertuigen duidelijk dat dit gebied autoluw en daarmee voor veel gemotoriseerd verkeer niet meer toegankelijk is. De andere entrees van het gebied worden ook aangepast, de parkeerautomaten verdwijnen uit het straatbeeld.

 

Inrijontheffing aanvragen
Sinds begin augustus hebben bewoners van en ondernemers in het autoluwe gebied een inrijontheffing aangevraagd. Deze is digitaal en op kenteken. Mensen met een parkeervergunning kregen automatisch een inrijontheffing voor het autoluwe gebied.

 

Gelijke venstertijden voor laden en lossen (maandag t/m zaterdag van 07.30-12.00 uur)

De venstertijden voor laden en lossen maken we in de hele binnenstad gelijk. Dit zorgt voor duidelijkheid voor het bedrijfsleven. Met ingang van 20 september zijn deze van maandag tot en met zaterdag van 07.30 tot 12.00 uur. Leveranciers kunnen onder bepaalde voorwaarden een ontheffing krijgen om buiten venstertijden te mogen laden en lossen. Dit gaat in overleg en is maatwerk.

 

Hoe verder?

Het duurt altijd even voordat verkeersdeelnemers gewend zijn aan een nieuwe situatie. Daarom is het belangrijk dat we ook de komende tijd goed monitoren en evalueren. De eerste metingen met telslangen op straat zijn al gedaan in het voorjaar. Dat gaan we in de toekomst ook weer doen. In het voorjaar van 2022 willen we de verkeerssituatie evalueren.

 

Wij Werken Aan: een autoluw en aantrekkelijk verblijfsgebied

De binnenstad ontwikkelt zich steeds meer van een place to buy naar een place to be. Of beter gezegd: een verblijfsgebied. Een groot deel van de ondernemers en bewoners geeft aan een binnenstad te willen met minder vervoersbewegingen. Het autoluw maken van het noordwestelijk deel is één van de vele stappen die de komende jaren gezet worden om de binnenstad aantrekkelijker, veiliger en leefbaarder te maken.

Meer informatie over Autoluwe Binnenstad staat op www.leeuwarden.nl/autoluwebinnenstad.