Algemeen

Besmettingen dalen verder, nu ook daling ziekenhuisbezetting

4.495 Friezen testten deze week positief op COVID-19, tegen 5.491 een week eerder. 14.674 Friezen lieten zich door de GGD testen, 20% minder dan vorige week. Het aantal gezette vaccinaties, inclusief de extra prik (boostervaccinatie), steeg van 18.358 in een week naar 32.456, waarvan 25.342 boosters. De ziekenhuisbezetting door coronapatiënten nam af, van 102 naar 82.  Ondertussen bleef de druk op de IC's hoog. Vorige week lagen 20 personen op de IC, deze week waren dat er 19.  

Leeftijdsgroepen 
Het aantal nieuwe besmettingen blijft het grootst in de groep van vier tot twaalf jaar.  In alle leeftijdsgroepen is een daling te zien, die uiteenloopt tussen de 5% en 22%. In schema:  

 

Vorige week 

Deze week 

Afname 

0-4 

82 

78 

-4,9% 

4-12 

936 

792 

-15,4% 

12-18 

499 

407 

-18,4% 

18-30 

706 

602 

-14,7% 

30-40 

811 

687 

-15,3% 

40-50 

800 

639 

-20,1% 

50-60 

648 

507 

-21,8% 

60-70 

467 

393 

-15,8% 

70+ 

481 

377 

-21,6% 

 

XXL Boosterlocatie Leeuwarden 

Deze week zijn er 25.342 extra prikken (boostervaccinatie) gezet. Dat maakt dat het totaal gezette boosters nu op 45.553 komt. GGD Fryslân bracht 2.493 klaargemaakte boostervaccinatiespuiten naar 64 zorginstellingen, waarmee huisartsen de bewoners vaccineren. GGD Fryslân schaalt de komende weken op naar een capaciteit van 8.700 te zetten prikken per dag, onder meer door het inrichten en openen van de XXL-locatie in WTC Expo Leeuwarden, met alleen al een capaciteit van 4.700 prikken per dag. Op deze locatie kunnen vanaf 27 december 240 mensen tegelijk worden geprikt, met een maximumcapaciteit van 4.500 prikken per dag. Ook op de locaties heeft GGD Fryslân de prikcapaciteit verhoogd, onder andere door het verruimen van de openingstijden. Belangrijk: alleen met een vooraf gemaakte afspraak komen mensen in aanmerking voor een boosterprik.  

 

 

Daling ziekenhuisbezetting 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalde deze week van 102 naar 82 personen. De druk op de Friese IC-capaciteit blijft nog altijd hoog. Vorige week lagen er 20 mensen op de IC, deze week nog altijd 19 personen.  

 

De cijfers   

De afgelopen zeven dagen zijn 14.674 coronatests afgenomen bij inwoners van Fryslân, tegen 17.191 vorige week. Het vindpercentage steeg van 24,7% naar 27%. Dit laat zich verklaren doordat er meer mensen dan vorige week voor een confirmatietest naar de GGD komen, naar aanleiding van een positieve zelftest.  

 

Het totaal aantal besmettingen komt met de 4.495 van deze week op 90.029. Vorige week waren er 5.491 positieve tests. Er zijn 23 overlijdens doorgegeven.   

 

Gemeenten  

In 17 van de 18 Friese gemeenten is daling van de besmettingscijfers te zien. Opvallend hierbij is dat de oostelijke helft van de provincie minder daling laat zien en dat de besmettingsgraad er per 100.000 inwoners hoger is dan de westelijke helft.  

 

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 863  (1142), Súdwest-Fryslân 602 (689), Heerenveen 312 (401), Smallingerland 421 (561), De Fryske Marren 427 (423), Noardeast-Fryslân 238 (388), Opsterland 237 (243), Dantumadiel 139 (186), Waadhoeke 302 (308), Weststellingwerf 129 (181), Achtkarspelen 240 (257), Tytsjerksteradiel 257 (271), Ooststellingwerf 210 (249), Harlingen 95 (134), Terschelling 13 (32), Vlieland 2 (3), Ameland 7 (15), en Schiermonnikoog 1 (8).