Algemeen

Bewoners azc Sint Annaparochie helpen mee dorp schoon te maken

SINT ANNAPAROCHIE - Op donderdag 12 september hebben 20 bewoners en medewerkers van het azc in Sint Annaparochie een schoonmaakactie gehouden in het dorp. Ze hebben meegeholpen aan een actie van Samen Fryslân Schoon.

De Friese Milieu Federatie slaat samen met IVN, Omrin en gemeente Waadhoeke de handen ineen om het zwerfafvalprobleem te lijf te gaan. Er zijn verschillende projecten ontwikkeld om zowel scholen als burgers te betrekken bij dit afvalprobleem. Inwoners, buurtverenigingen en sportclubs kunnen meedoen aan dit project door een eigen opruimactie te organiseren. Dit kan op een zelf gekozen datum in 2019. Meer informatie en aanmelden kan via de website www.samenfryslanschoon.frl.

Bewoners van het azc willen graag hun steentje bijdragen om het dorp schoon te houden. In overleg met het jongerenwerk en plaatselijk belang zijn plaatsen aangewezen waar veel vuil ligt en hoognodig opgeruimd moest worden. Al met al een geslaagde actie die zeker voor herhaling vatbaar is.