Algemeen

Bildts Frôlyskoor concert met Leeuwarder Accordeon Ensemble

12 november a.s. is het Bildtse geluid te horen van het Bildts Frôlyskoor. Het koor geeft een
concert samen met het Leeuwarder accordeon ensemble, in de Alde Wite in Dronryp.

Het Bildts Frôlyskoor is voortgekomen uit het veel kleinere koor van ‘Vrouwen van Nu’, afdeling Het Bildt. Onder de inspirerende leiding van dirigent Tseard Nauta is het uitgegroeid tot een koor van dertig enthousiaste zangeressen. Ze hebben een gevarieerd repertoire van bekende en minder bekend liedjes in diverse talen: Nederlands, Bildts, Fries, maar ook Duits, Engels, Kroatisch en zelfs Zuid-Afrikaans.

Het Leeuwarder Accordeon Ensemble

Het B-orkest van het Leeuwarder Accordeonensemble staat onder leiding van dirigent      Sjaak van der Reijden. Het is een fanatieke groep musici. Wat hen bindt is het plezier in muziek maken. Het concert wordt georganiseerd door Culturele Commissie d’Alde
Wite Dronryp. Het vindt plaats op zondag 12 november, 15.30 uur in de Alde Wite (Salviuskerk) in Dronryp.