Algemeen

Bouwkundige afronding van restauratie boerderij Martena Zathe Koarnjum

Begin maart vond de bouwkundige oplevering plaats van het eerste onderdeel van het project Martena Zathe, te weten de renovatie en herbestemming van de boerderij en het koetshuis (lees lytshús). 

Foto: Sjoerd Hogerhuis

Het is bijzonder verheugend dat vanaf de start per 1 maart 2022, de werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn uitgevoerd. Een prestatie van formaat van alle deelnemende partijen. Friso Bouwgroep heeft, met alle onderaannemers, met zeer veel vakmanschap deze werkzaamheden voor haar rekening genomen. Hierop volgend zal nu het straatwerk naar en om de boerderij en het koetshuis worden uitgevoerd. Dit is natuurlijk van belang voor de bewoners van de drie woningen op het Zathe-terrein. Zij hebben inmiddels de sleutels van hun woning ontvangen. De groene inrichting van het perceel zal nu van start gaan. Denk daarbij aan het aanleggen van wandelpaden, het plaatsen van parkmeubilair, het planten van een bomenrij langs de vroegere verbinding tussen Koarnjum en Britsum en het inzaaien van het perceel tot een kleurrijke bloemenweide. Dat is ook de reden dat het terrein voorlopig nog niet openbaar toegankelijk zal zijn. Het hek aan de Martenawei zal nog geruime tijd voor een afsluiting moeten zorgen. Na de volledige afronding van het gehele project, in het voorjaar van 2024, zal de officiële opening van Martena Zathe plaatsvinden. 

Tijdens een bescheiden feestelijke bijeenkomst op 3 maart jl. is stilgestaan bij deze bouwkundige afronding van het project. In aanwezigheid van de bestuurders van Stichting Martenastate en samenwerkingspartner Stichting Stinze-Stiens, architect Jaap Ruedisulj, de projecteider en uitvoerder van Friso Bouwgroep en de nieuwe huurders op het Zathe-terrein. De wederzijdse waardering en tevredenheid is gedeeld over de totstandkoming van het beoogde resultaat. Hoogtepunt vormde de onthulling door Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk-Zandee van een gevelsteen in het voorhuis. Hun aankoop ultimo 2020 van de boerderij en vervolgens de aansluitende schenking aan Stichting Martenastate, is nu ook via deze steen visueel voor komende generaties vastgelegd λ