Algemeen

C.L.M. Patrimonium huldigt 2 jubilarissen

Het Chr. Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium heeft tijdens haar ledenvergadering van 21 juni j.l. 2 jubilarissen gehuldigd, die 40 jaar lid zijn van de K.C.Z.B. (Koninklijke Chr. Zangers Bond)

Bouwe v.d. Zee (bas), die tevens 40 jaar lid van C.L.M. Patrimonium is en Thom Hofman (bariton), die 16 jaar lid is van C.L.M. Patrimonium, maar daarnaast ook in andere koren heeft gezongen.

Voorzitter Harry Assies sprak de jubilarissen toe en noemde in zijn toespraak (naast hun inzet voor het koor) ook hun vrijwilligerswerk in andere functies op kerkelijk, politiek en maatschappelijk terrein.

De heren kregen naast het Certificaat van de K.C.Z.B. en de bokaal ‘Er zit muziek in’ een fraai bos bloemen uitgereikt.

C.L.M. Patrimonium gaat nu het zomerreces in en start haar repetities weer op dinsdag 30 augustus om 19.45 uur in het kerkgebouw van het Leger des Heils in Bilgaard, Leeuwarden. Een mooi moment om eens als zanger aan te schuiven!

Het koor is voor het eerst weer te beluisteren op zondag 4 september a.s. in de P.K.N.-morgendienst in de St. Vituskerk in Stiens om 9.30 uur.