Algemeen

Colonne oude legervoertuigen in en door centrum van Stiens

Zondagochtend 5 mei vertrekt er vanuit Ternaard weer een colonne van vijftig oude legervoertuigen door Noord-Oost  Fryslân. Stiens is dit jaar één van de twee stopplaatsen en daarmee dé plek om in alle rust deze prachtige voertuigen te bewonderen. 

Naar verwachting bereikt de colonne, via de afslag bij Skilhiem, rond 12:30 uur het centrum van Stiens. Hier worden de voertuigen gepresenteerd en de deelnemers getrakteerd op een lunch van café De Kern, aangeboden door OVL (Ondernemersvereniging Leeuwarderadeel).  Ongetwijfeld zullen er ook deze keer weer veel belangstellenden langs de route en in de stopplaatsen, Stiens en Dokkum, staan. Een gesprek met Yelmer van der Linden en Meindert Hoekstra, twee mensen die zelf ook in het bezit zijn van een oud legervoertuig en deelnemen aan de jaarlijkse rondrit,  geeft een prachtig beeld wat betreft de motivatie en achtergronden van hun hobby, of noem het inmiddels passie. Samen met Dirk van der Meulen, Klaas-Theo Smit, Lolke T. Smit en Yme Dijkstra vormen zij de ‘harde kern’ in de regio, die jaarlijks dit evenement verzorgt.  ‘Het is ontroerend, je ziet soms, vooral bij oudere mensen, tranen in hun ogen. Mensen die het meegemaakt hebben dat de bevrijders kwamen’, aldus Meindert Hoekstra. ‘Het is inmiddels een passie geworden. De basis ligt echter duidelijk bij de geschiedenis. Ik had interesse voor de Tweede Wereldoorlog en dan zie je deze oude legervoertuigen rijden. Dan is je hart verloren. Wat we als vereniging proberen te doen is om de historie te bewaren. Een soort van rijdend museum. Bij mij is het puur gebaseerd op de geschiedenis van de wagens. Het is prachtig om daarin te investeren.  Yelmer: ‘Natuurlijk rijd je mee, maar ik zou liever zo onzichtbaar mogelijk willen zijn. 

 

Het gaat niet om ons als chauffeurs of als bezitters, wij zijn niet de helden die de bevrijders waren. Wij rijden gewoon zonder ook maar enig gevaar in zo’n colonne mee. We hoeven niet voor ons leven te vrezen, ergens in een land ver van huis. Natuurlijk is het prachtig, maar het gaat mij alleen om het voertuig, niet omdat ik zelf als bevrijder gezien wil worden, integendeel zelfs’, aldus  Yelmer van der Linden.

 

Ternaard - Stationsweg vertrek  11:00 uur

Holwerd - Foarstrjitte 11:26 uur

Blija - Voorstraat 11:36 uur

Ferwerd - Marrumerweg 11:53 uur

Marrum - Lange Herenweg - 11:56 uur

Hallum - Langebuorren - 12:03 uur

Hijum - De Loane12:17 uur

Stiens - Langebuorren12:28 uur

Stiens - Langebuorren vertrek13:30 uur

Britsum - Stedpaed13:37 uur

Koarnjum - Helmblomstrjitte13:40 uur

Jelsum - Op ‘e Terp13:44 uur

Leeuwarden - Dammelaan13:56 uur

Lekkum - Buorren14:04 uur

Wyns - Wyns14:18 uur

Bartlehiem - Bartlehiem14:25 uur

Burdaard - Brugweg14:35 uur

Sibrandahus - Burdaarderstrjitwei14:50 uur

Dokkum - Diepswal15:05 uur

Dokkum - Diepswal vertrek17:00 uur