Algemeen

Dag van de Ouderen in Stiens donderdag 3 oktober 2019

De Samenwerkende Leeuwarder Ouderenbonden, de SLO organiseren deze dag van de Ouderen voor alle ouderen in de voormalige gemeente Leeuwarderadeel.
In  de dorpen: Alde Leije, Hijum, Finkum, Stiens, Britsum, Koarjum en Jelsum.

Het doel is:

  • Ouderen een plezierige en nuttige dag presenteren
    Ouderen en jongeren met elkaar in contact brengen
  • Aandacht schenken aan eenzaamheid onder ouderen
  • Leermogelijkheid bieden aan studenten Friese Poort Maatsch. Zorg
  • Ouderen diverse bewegingsactiviteiten aanbieden.

Organisatie:
Een groep van 9 mensen die voorheen VOA’s, vrijwillige ouderen adviseurs, waren organiseren deze middag, die plaatsvindt in de Hege Stins Gysbert Japicxstrjitte 4 9051 ER te Stiens

Het programma ziet er als volgt uit:
Gooitsen Eenling vormt een theatergroep rond het thema: “Vallen en Opstaan / Uithuilen en Opnieuw Beginnen” thema’s uit het leven gegrepen.
Studenten van de Friese Poort 3de jaar maatsch. zorg treden op als gastvrouw/gastheer, zijn de gespreksleider aan tafel en vervullen de rol van acteur samen met enkele ouderen

Na de theater voorstelling wordt aan de tafels een groepsgesprek gevoerd nav. de voorstellingen; aan de tafels kunnen mensen, die eenzaamheidsgevoelens ervaren zich opgeven voor een huisbezoek.

Plenair gesprek geleid door Gooitsen Eenling; hij gaat langs de tafels.

Hierna volgt een PAUZE

Boukje Dijkman zet de zaal in beweging zowel fysiek als mentaal.

Fysiotherapeuten geven een presentatie en  bieden bewegingsactiviteiten in kleine groepen aan.
hiernaast is er nog een informatiemarkt

De middag die om 13.30 uur begint is om ongeveer 16.00 uur afgelopen.

U kunt zich aanmelden tot 27 september as. bij Ronald Huls tel. 058-2572459 of r.huls8@upcmail.nl