Algemeen

De vergulde speld van Hare Majesteit voor Marten Kroondijk

De schakers van dam- en schaakvereniging “Jurjen Tolsma” uit Stiens, maar sinds december 2018 spelend in sporthal Britsenburgh, hadden een bijzondere ledenvergadering. 

Het schaakseizoen is geëindigd, dus werden de prijswinnaars gehuldigd. De fraaie bekers en standers werden uitgereikt door Wiebe Nieuwsma, voorzitter plaatselijk belang Stiens (!). Snelschaak kampioen werd Joop Claus en de prijzen voor de interne competitie waren voor Jaap C. Overeem (3e), Piet Hoogland (2e) en de 78-jarige primus inter pares, de eerste onder zijn gelijken, werd Marten Kroondijk, tevens voorzitter van “Jurjen Tolsma”.

Na de pauze, de notulen en de bestuursverkiezing kwam het agendapunt rondvraag. Secretaris Joop Claus had nog een ingekomen stuk: “Het heeft hare majesteit behaagt… want de kon. Ned. SchaakBond is vrouwelijk, om Marten Kroondijk eer te bewijzen voor minimaal 50 jaar lidmaatschap aan de KNSB. In een korte speech, geheel op rijm, worden bijzonderheden en anekdotes over Marten verteld. Van opzienbarende betekenis is de historische partij die Marten tegen de ware Jurjen Tolsma heeft gespeeld in 1961. Die werd provinciaal kampioen in drie categorieën: Hollands dammen, Fries dammen en schaken. Uiteindelijk werd het doosje geopend en werd de vergulde speld op Martens trui gespeld.Voldaan ging ieder naar huis en we hopen op 5 september weer te starten met het nieuwe schaakseizoen