Algemeen

'Een compliment aan ouders' tijdens de Week van de Opvoeding

De Week van de Opvoeding, dit jaar van maandag 5 oktober t/m zondag 11 oktober,
is voor iedereen die zich bezighoudt met opvoeden. De school, sportvereniging, buren, vrienden en familie spelen allemaal een rol in de opvoeding. Hoe beter opvoeders en betrokken organisaties samenwerken en elkaar versterken, hoe beter het kind gezond, kansrijk en veilig kan opgroeien.

Het Opvoedpunt Leeuwarden organiseert deze week jaarlijks in de gemeente Leeuwarden voor- en met ouders en kinderen, zodat ouders elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen helpen bij het opvoeden van hun kinderen. Deze week zit normaliter vol met activiteiten door de gemeente heen. Dit jaar heeft het Opvoedpunt Leeuwarden in verband met Corona een online programma samengesteld.

 

Wat doet het Opvoedpunt Leeuwarden in de Week van de Opvoeding?

De Week van de Opvoeding besteedt extra aandacht aan het opvoeden door het organiseren van allerlei activiteiten. Het Opvoedpunt Leeuwarden, de plek voor ouders met opvoedvragen, verzorgt al enkele jaren activiteiten in deze week binnen de gemeente Leeuwarden. 

 

De week zal op maandag 5 oktober worden geopend door wethouder Hilde Tjeerdema tijdens het online gastcollege van opvoeddeskundige Marina van der Wal. Dit online gastcollege is voor professionals die met kinderen en ouders werken in de gemeente Leeuwarden. De rest van de week zullen er diverse online video’s worden aangeboden zoals; een ontspanningsles voor ouder en kind, een weerbaarheid video van BV Sport (training Rots en Water) en men kan een kookles volgen van twee moeders met hun dochters uit Leeuwarden die in de Wijkkoepel van Bilgaard twee heerlijke recepten koken. Daarnaast wordt er elke dag een online tip gedeeld van de pedagogen van het Opvoedpunt over het ouderschap en kunnen ouders op woensdag 7 oktober van 10.00 – 11.00 uur hun vragen live stellen via Instagram.

 

Stuur een kaart actie

De week van de Opvoeding is er normaal gesproken op gericht om activiteiten te organiseren voor en met ouders en kinderen, zodat ouders elkaar kunnen ontmoeten. Corona maakt dat dit jaar helaas niet mogelijk. Hierdoor bedacht het Opvoedpunt een andere manier om contact te hebben met het uitgangspunt elkaar een compliment te geven; het ouderschap is niet altijd makkelijk maar wat doen ouders het goed! En het is belangrijk dat ook met elkaar te delen!  Er zijn een drietal kaarten ontworpen met een compliment en ouders in de gemeente Leeuwarden krijgen deze hele week de gelegenheid om elkaar gratis een van deze kaarten te sturen. Deze actie loopt via de website van het Opvoedpunt. Eventueel liggen er ook kaarten in de kinderboekenwinkel de Toverlantaarn en beleefwinkel Het Stenen Tijdperk.

 

Deelname aan deze online activiteiten is gratis. Voor meer informatie over deze dag of andere vragen over opvoeden kan er contact worden opgenomen met het Opvoedpunt Leeuwarden.  info@opvoedpuntleeuwarden.nl / www.opvoedpuntleeuwarden.nl / 088- 22 99 44 3