Algemeen

Eerste “Waadklank” jeugdfestival trekt 32 solistenen 3 groepen

Op zaterdag 30 maart 2019 wordt het allereerste jeugdfestival van Vereniging samenwerkende muziekverenigingen “Waadklank” georganiseerd. Het in 2018 opgerichte “Waadklank” organiseert daarmee haar allereerste evenement. 

(Jonge) muzikanten die muzieklessen volgen bij de aangesloten muziekkorpsen (22 verenigingen) uit de gemeente Waadhoeke krijgen de kans om op te treden voor het publiek. Er hebben zich voor dit festival 11 slagwerksolisten, 21 blazerssolisten en 3 groepen ingeschreven.

Er wordt deze dag gespeeld in verschillende divisies en de optredens zullen worden beoordeeld door een vakkundige jury, zo zullen de slagwerkers worden beoordeeld door Jan Geert Nagel en de blazers door Andries Kramer. Voor de winnaars van elke divisie is er een prijs. Tevens is er een wisseltrofee beschikbaar voor de muzikant/het talent van de dag. De winnaars van elke divisie kunnen/zullen deelnemen aan “De Klank fan Fryslân” (voor blazers) of “De Slach fan Fryslân” (voor slagwerkers), het provinciale solisten concours van Fryslan op 18 mei a.s. in Drachten.

Waadklank hoopt dat het jeugdfestival een grote gemeentelijke (jeugd) aangelegenheid wordt, de jeugd zich nog meer voor de muziek gaat interesseren en de muziekbeoefening binnen de gemeente  Waadhoeke meer stimulans krijgt. Het jaarlijkse “Waadklank” jeugdfestival is een belangrijk onderdeel in de muziekopleiding. Er wordt ervaring op gedaan in het spelen voor publiek en het opbouwende advies van een deskundig jurylid kan helpen bij de verdere ontwikkeling van de muzikant. Voor de gevorderde solisten, kan het festival een belangrijke stap zijn voor de toelating op provinciale en landelijke solisten concoursen.

Het Jeugdfestival zal worden gehouden op zaterdag 30 maart 2019 in Mienskipsintrum de Molewjuk, J. H. van Aismawei 19 te Bitgummole. Aanvang: 10:30 uur tot ca 16:00 uur.

Wilt u meer weten over het “Waadklank” jeugdfestival of de muzikale mogelijkheden binnen de korpsrijke gemeente Waadhoeke, neemt u dan een kijkje op www.waadklank.nl