Algemeen

Eindelijk kunnen we weer voetballen in de wijken met het CambuurT Voetbal!

Deze week zijn we samen met de Jongerenwerkers van Amaryllis en bijna honderd deelnemers gestart met het CambuurT Voetbal! De komende acht weken gaan zeven wijken in de Gemeente Leeuwarden strijden om de titel! Ook Stiens.

 

 Wat houdt het CambuurT Voetbal precies in? 

Bij het CambuurT Voetbal is respect en sportiviteit belangrijker dan winnen. Samen met jongeren uit de wijk wordt er gevoetbald en kunnen de deelnemers punten scoren. De punten zijn te verdienen door de onderlinge omgang met elkaar. Het houden aan afspraken en door inzet in je eigen wijk door bijvoorbeeld klusjes uit te voeren. 

Samen met de Jongerenwerkers van Amaryllis streven wij er naar om het volgende bij de jongeren te vergroten en te bereiken: 

  • • Het vergroten van fairplay onder de jongeren (eerlijk en sportief spelen en het respecteren en naleven van de regels) 
  • • Het vergroten van de saamhorigheid in de wijken 
  • • Het vergroten van de samenwerking onder de jongeren 
  • • Verhoging van de sportparticipatie onder jongeren 
  • • Positief beïnvloeden van de leefstijl van de jongeren 
  • • Het bevorderen van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in de wijk 

 

Dit doen wij door voetbal in te zetten als middel en door de jongerenwerkers in te zetten als coaches en begeleiders. 

Na acht weken vindt de finale plaats in het Cambuur Stadion en het team met de meeste puntenaantallen worden gehuldigd voorafgaand aan een thuiswedstrijd! 

De volgende wijken doen mee: Heechterp Schieringen, Westeinde, Bilgaard, Vrijheidswijk, Achter de Hoven - Schepenbuurt, Aldlân en Stiens.