Algemeen

Het eerste concert van dit seizoen in Pakhûs SOLO in Stiens zal op 20 september om 20.15 uur (koffie/thee vanaf 19.45) worden verzorgd door de internationale groep Contactus. 

Juho Mylyllä (blokfluit) en Miron Andres (vedel)  Fotograaf: © Eddie Dimitrov  
Maria Andrea Parias (sopraan)  Fotograaf: © Joel Frederiksen

Juho Myllylä speelt blokfluiten en Miron Andres vedel. In deze samenstelling hebben ze op 31 augustus 2019 tijdens het Festival Oude Muziek in Utrecht het Internationaal Van Wassenaer Concours gewonnen. Een jurylid merkte op dat deze muziek je transformeert naar een andere, poëtische wereld. Dit ensemble richt zich op middeleeuwse en renaissance muziek. De groep Contactus is voor dit concert uitgebreid met Maria Andrea Parias (sopraan). Maria Andrea is geïnteresseerd in de historische uitvoeringspraktijk en was betrokken bij een studie naar middeleeuws repertoire uit Noord-Franse kloosters. Ze brengen een programma met muziek uit het Frans-Bourgondische hof in de 15e eeuw, met als titel: Le souvenir de vous my tue (De gedachte aan jou doet me sterven). Deze muziek komt uit een bijzonder manuscript dat zich bevindt in de Koninklijke bibliotheek in Kopenhagen. Het is een van de oudste voorbeelden van een nieuw genre dat een combinatie laat zien van tekst, muziek en illustraties. Aan de ene kant zetten ze de traditie van troubadoursliederen voort, aan de andere kant de cultuur van motetten. Naast deze stukken zal ook een prachtig stuk van Magister Zacharias voor vedel en blokfluit worden uitgevoerd dat geschreven is rond 1400. 

Kijk ook op http://juhomyllyla.com/contactus/. Info: www.stinze-stiens.nl/agenda/

Bekijk ook de advertentie op  4