Algemeen

Erik Hulzenbosch bij OVL

Tijdens deze vergadering zijn de aftredende bestuursleden door voorzitter Renze Broekens in het zonnetjes gezet. Jappie, Theo, Piet en Erik nogmaals bedankt.

Na afloop van de algemene ledenvergadering van de OVL vertelde gastspreker Erik Hulzebosch, onder grote belangstelling, over zijn carrière als schaatser, ondernemer en zanger. Al met al een zeer geslaagde avond!