Algemeen

Excursies Martenastate Koarnjum 2023

Tijdens de eerste excursies op Martenastate in februari dit jaar, werd een verheugend groot aantal belangstellenden verwelkomd. Mag dit een voorbode zijn voor de komende excursies nu ook het weer zich van een vriendelijker kant zal laten zien? Het volledige programma in 2023 staat op onze website www.martenastate.nl onder de rubriek Nieuws.

Foto: Sjoerd Hogerhuis

 

Hierna volgen de data met de resterende excursies/rondleidingen dit jaar:

“Stinzenplanten ontdekken waarvan vroeger alleen de adel genoot” 

Zaterdag 25 maart 10.00 - 11.30 uur | Zaterdag 1 april 10.00 - 11.30 uur | Zaterdag 8 april 10.0 -11.30 uur | Zaterdag 15 april 10.00 - 11.30 uur | Zaterdag 22 april 10.00 - 11.30 uur | Zaterdag 29 april 10.00 - 11.30 uur | Zaterdag 6 mei 10.00 - 11.30 uur  | Zaterdag 13 mei 10.00 - 11.30 uur

“Schiet de mooiste foto’s van stinzenplanten"

Zaterdag 1 april 13.30 - 15.30 uur  | Zaterdag 15 april 13.30 - 15.30 uur | Zaterdag 6 mei 10.30-15.30 uur

"Ontdek al wandelend de cultuurhistorie van Landgoed Martenastate"

Zaterdag 17 juni 10.00-11.30 uur  | Zaterdag 5 augustus 10.00-11.30 uur

 

Alle excursies starten vanuit de Túnmanswente. Belangstellenden worden gevraagd zich vroegtijdig aan te melden via de website van It Fryske Gea, www.itfryskegea.nl/activiteiten.

 

Het vooraf raadplegen van de stinzenfloramonitor, zie hiervoor www.stinzenflora-monitor.nl, geeft aanvullende informatie over de bloeiperiodes van de verschillende stinzenplanten, niet alleen op Martenastate, maar ook op de overige deelnemende locaties van dit samenwerkingsverband.

Onze correspondent Anneke Kuiper maakt elke week melding van de actuele situatie voor de monitor. Deze informatie wordt ook geplaatst op onze website www.martenastate.nl. Ook via deze informatiebron worden bevindingen en foto’s op passende wijze met elkaar in samenhang weergegeven