Algemeen

Familievoorstelling: Jongerenkoor Lelielûd

Zondag 3 november, 15.30 uur  in De Groate Kerk van St.-Jacobiparochie

En Babbelegúchys:

Bildts programma fan Hein Jaap Hilarides en Bauky Luinstra.

Bilkerts in hart en nieren, geboren en getogen in St.-Jabik en Westhoek, wer’t de mezyk en de humor út de Bildtse klaai omhoog komt.

Zondag 3 november zullen er liedjes uit allerlei windstreken op het programma staan; van het gedragen “It wite wiif” (bij velen wel bekend) tot een uitbundige Schotse dansmelodie, van het wonderschone “Dodi li” uit Israël tot het aanstekelijke “Lolo mi boto” uit Suriname. Soms zingt het koor eenstemmig, soms twee- of zelfs driestemmig, vaak met pianobegeleiding. Ook zullen er regelmatig stukjes solo te horen zijn. Laat u meevoeren in al deze verschillende sferen!

Babbelegúchys:’t Belooft ’n gesellige boel te worren in de Groate Kerk met grappige ferhaaltsys, gedichys en fersys fan Bauky onder muzikale begelaiding fan Hein Jaap. Bij de fersys en gedichys sille mooie en bijpassende illustrasys, maakt deur Hanna Teerenstra, te sien weze.

 ‘n Spesjale útnoadiging is d’r foor kines fan de groepen 1 t’m 4 fan de basisskoalen, foor haiten, mimmen, pakes, beppen en ândere belangstellenden.