Algemeen

Friese musea en instellingen ontvangen schenking familie van Haersma Buma

Diverse Friese musea en erfgoedinstellingen hebben een schenking ontvangen uit de  nalatenschap van B. en E. van Haersma Buma-van Werkum. 

Het gaat om het Fries Museum, Fries Verzetsmuseum, Keramiek- museum Princessehof, Fries Scheepvaart Museum, Fries Land-bouwmuseum, Dekema State en de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip. Tresoar kreeg bijzondere stukken uit het familiearchief in bruikleen. Dankzij de schenking hebben deze instellingen hun collecties kunnen verrijken en Fries erfgoed weten te behouden. De familie hoopt anderen te inspireren hetzelfde te doen.

Aanleiding voor de schenking is het overlijden van mr. Bernhard van Haersma Buma (1932-2020), oud-burgemeester van Workum en Sneek. Na zijn pensionering heeft hij zich met name ingezet voor de Friese geschiedschrijving van de hem zo vertrouwde provincie. Ook voor het Fries Museum is hij van grote betekenis geweest, omdat hij altijd bereid was om te helpen met onderzoek naar collectieonderdelen. Daarnaast wist hij belangrijk erfgoed voor Fryslân te behouden of te verwerven. Uit het huis van mr. Bernhard van Haersma Buma en zijn vrouw mr. drs. Elly van Haersma Buma-van Werkum (1933-2019) in Leeuwarden kregen verschillende Friese musea en instellingen die hen dierbaar waren, de gelegenheid om objecten te selecteren.

 

Dekema State

Dekema State in Jelsum kreeg onder andere een linnenpers, een doofpot en een Friese staartklok van de familie van Haersma Buma-van Werkum. Hoewel Dekema State helemaal ingericht is biedt elk van de geschonken stukken een aanvulling op het geheel, met elk een eigen verhaal. De objecten zijn te bewonderen zodra de state weer opent