Algemeen

Frysk Diktee in bibliotheek Dronryp

Dinsdagavond 5 maart gaan we de deelnemers aan het Frysk Diktee testen op hun kennis van het Fries. Doet u ook mee?

Het eerste deel van de avond wordt het dictee voorgelezen. Dit wordt gedaan door Maaike van Dyk, docent bij de Afûk. Zij heeft een eigen dictee gemaakt, met een leuke verhaallijn, wat niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk is. Vervolgens zullen we elkaars dictee nakijken en moet na de pauze blijken wie de minste fouten heeft gemaakt en zich kenner van de Friese taal mag noemen.

Naderhand is er ruimte om met Maaike in discussie te gaan over wat wel en niet taalkundig goed is in het Fries. Dus doe mee en wie weet ben jij diegene die wordt uitgeroepen tot kenner van de Friese taal!

 Meer informatie

Het Frysk Diktee is op dinsdag 5 maart om 19.30 – 21.30 uur in Bibliotheek Dronryp. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor deze avond. 

Je kunt je opgeven via www.ontdekdebieb.nl of aan de balie in de bibliotheek.