Algemeen

Fryske befrijdingsdei herdacht

 

De Fryske befrijdingdei is maandag 15 april herdacht door de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van CBS It Harspit uit Ternaard. De leerlingen van groep 8 bereidden de herdenking voor. Zij onderzochten de geschiedenis en het verhaal achter de verschillende gedenktekens die het dorp rijk is: De graven van de vliegeniers, het graf van Albertus Nauta, de gedenkramen van de kerk en het monument wat geadopteerd is door de school.

Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra

 

Adopteer een Monument

Het monument lijkt op een toren, van boven ruw afgewerkt. Dit verwijst naar het mensenleven dat afgebroken werd. De rode stenen boven verwijzen naar het bloed dat vloeide. Op de gedenkplaat staat ‘voor hen die vielen’. Links staat een Oranjeboom die symbool staat voor de band met het Huis van Oranje. Rechts staat een bankje. Om even te gaan zitten en tijd te nemen om te (her)denken en bewust te zijn van het feit dat wij in vrijheid kunnen leven. Het monument is geadopteerd door CBS It Harspit.

 

Herdenken

Bij het gemeentelijk verzetsmonument, werd een bloemstuk gelegd, een gedicht gelezen en werd na de 2 mintuten stilte ‘De Last Post’ gespeeld. Ook bij het graf van Albertus Nauta en de graven van de vliegeniers werden bloemen gelegd. De mensen die herdacht worden op de glas in lood ramen in de Grutte Tsjerke, werden herdacht door een kort levensverhaal uitgezocht door de leerlingen. Riejanne en Noa sloten de herdenking af met het lezen van een fragment uit het dagboek van Anne Frank.

Als slot overhandigden de leerlingen van groep 8 de instructiemap over de herdenking aan de leerlingen van groep 7 zodat zij volgend schooljaar de herdenking mogen leiden, de verhalen mogen onderzoeken en vertellen…want: Vrijheid geef je door!