Algemeen

Gemeente Leeuwarden kan meer jongeren met schulden helpen dankzij Social Impact Bond JPF

Op woensdag 24 mei is de start van een publiek-private financiering van stichting Jongeren Perspectief Fonds gevierd, samen met pilotgemeenten Leeuwarden en Eindhoven. Gemeente Leeuwarden heeft sinds 2019 een aanpak rondom jongeren en schulden. Hierbij worden de schulden van jongeren met een saneringskrediet afgekocht. Vanaf 2023 werkt de gemeente met de bewezen effectieve JPF aanpak, waarbij de focus nog meer ligt op trajectbegeleiding. Er wordt binnen deze aanpak 2 jaar lang intensief gewerkt aan het perspectief van de jongere.

Social Impact Bond met publiek-private financiers

De Social Impact Bond (SIB) is georganiseerd door Stichting JPF. De SIB dekt het risico van gemeenten op uitval van jongeren van een JPF-traject. Voorfinanciering vanuit private financiers, zoals Aegon en ING NL Fonds, maken het mogelijk de JPF-aanpak uit te voeren. Tijdens het traject meet de effectmonitor het resultaat van de aanpak. Bij positief resultaat betaalt de gemeente Stichting JPF terug.

 

Schuldenaanpak voor jongeren verder professionaliseren

Hein Kuiken, wethouder gemeente Leeuwarden,: “Wij willen onze schuldenaanpak voor jongeren verder professionaliseren en wij denken dat JPF ons hierbij kan helpen. Ook onderzoeken we graag vernieuwende manieren om projecten in het sociaal domein te financieren. De samenwerking met Stichting JPF in een Social Impact Bond sluit daar perfect op aan. We starten eerst met 25 jongeren. Maar we hopen natuurlijk dat het programma succesvol is, zodat we dit verder kunnen uitbreiden. Dit alles om meer jongeren uit de schulden te helpen”.

 

Pilot opmaat naar landelijke opschaling

De pilot van de Social Impact Bond JPF is een opmaat naar landelijke opschaling, zodat meer gemeenten deze vorm van financiering in kunnen zetten. Jeroen in ’t Veld, bestuurder van Stichting JPF: “In elke gemeenten kan een JPF ingezet worden om jongere met schulden volgens een bewezen effectieve aanpak te helpen. De Social Impact Bond JPF is een katalysator om te starten, omdat het de financiering mogelijk maakt en het risico wordt afgedekt.”

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt de stichting JPF bij de opschaling van hun aanpak.