Algemeen

Gemeentelijke herdenkingen in Waadhoeke

Op 4 mei zijn in Waadhoeke op verschillende locaties herdenkingen voor oorlogsslachtoffers. Deze zijn in St.-Annaparochie en St.-Jacobiparochie. Het thema dat dit jaar centraal staat tijdens de herdenkingen en Bevrijdingsdag is: In vrijheid kiezen. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij de herdenkingen. 

Herdenking St.-Annaparochie
Van 16.00 tot 17.00 uur is er een herdenking bij het oude gemeentehuis aan de Van Harenstraat 47. Daar worden de Bildtse soldaten herdacht die tussen 1945 en 1950 in Nederlands-Indië zijn omgekomen. Ook wordt Martijn Rendert Rosier herdacht, die op 26 augustus 2007 is omgekomen in Afghanistan. Namens de Bildtse veteranen worden bloemstukken gelegd bij de herdenkingsmonumenten. Wethouder Caroline de Pee zal met kinderburgemeester Piter Murk de Groot een toespraak houden. Ook zal zij een bloemstuk bij de plaquette plaatsen ter nagedachtenis aan de drie verzetsmensen die in 1944 zijn gefusilleerd. Zij hoorden bij de verzetsgroep die in september 1943 een nachtelijke overval pleegden op het gemeentehuis van St.-Annaparochie. Zij namen het bevolkingsregister mee en hebben dit later vernietigd. Hierdoor werden Bildtse jonge mannen vrijgesteld van dwangarbeid onder de Duitsers.

Herdenking St.-Jacobiparochie
Om 19.15 uur lezen leerlingen van een basisschool uit het Bildt gedichten voor bij de Groate Kerk, Oosteinde 1. Daarna houdt wethouder Jan Dijkstra een toespraak en speelt een Bildts korps muziek. Daarna worden bij het monument kransen gelegd door de scholieren, de wethouder en de Bildtse dorpen. Na de 2 minuten stilte lopen de aanwezigen onder begeleiding van trommels naar het kerkhof. Daar leggen scholieren bloemen bij de negen oorlogsgraven. Wethouder Dijkstra legt bloemen bij de graven van Groeneveld en Kaper. Om 20.30 uur is de herdenking afgelopen.