Algemeen

Geslaagde lezing eendenkooien in Fryslân van Gerard Mast

Op 12 oktober konden geïnteresseerden een lezing bijwonen in de “Nije Skalm” over het wel en wee van eendenkooien in onze provincie.

De “Documentatiestichting Leeuwarderadeel” had, in samenwerking met Dbieb, de heer Mast uit Stiens uitgenodigd om te vertellen over dit onderwerp. Het werd een boeiende avond, waarin de belangstellenden veel informatie kregen over de eendenkooien in Fryslân. 

Aanvankelijk was de heer Mast werkzaam bij Staatsbosbeheer. Na een reorganisatie daar, kwam hij in dienst bij het Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabeheer. Hierbij ging het om natuurbeleid.

Tijdens zijn werk stuitte de heer Mast meermalen op eendenkooien, soms nog in gebruik, soms totaal in verval, soms (bijna) verdwenen. Door zijn interesse hiervoor, ging hij zich steeds meer verdiepen in de geschiedenis van deze kooien. Na zijn pensionering in 2007 kwam er meer tijd, om het onderzoek uit te diepen.

Dit mondde uiteindelijk uit in de publicatie van twee lijvige boekwerken, waarin ruim 400 eendenkooien in Fryslân worden beschreven. Van deze eendenkooien zijn er nu nog 27 over. 

Het verrassende is, dat er nog steeds weer nieuwe (voormalige) eendenkooien worden ontdekt. Door nieuwe technologieën kunnen er hoogteverschillen in beeld worden gebracht, in een landschap. Een compleet overwoekerde kooi, waarin op het oog niets terug te vinden is van de oorspronkelijke indeling, kan zo duidelijk zichtbaar worden gemaakt. Er werden enkele van deze frappante voorbeelden getoond.

Na afloop was iedereen een stuk wijzer geworden over het wel, en vooral het wee van de eendenkooien. Natuurlijk is het heel fijn, om alles nog eens na te kunnen kijken in de boeken van de heer Mast. 

De “Documentatiestichting Leeuwarderadeel” heeft een eigen ruimte in de bibliotheek van Stiens. In de voormalige kluis is veel documentatie te vinden over de geschiedenis van de vroegere gemeente Leeuwarderadeel. Ook de boeken van de heer Mast vinden daar binnenkort een plaats. U kunt rustig in de ruimte zitten, om boeken of andere documentatie door te nemen, tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Er kan ook materiaal geleend worden, via de bibliotheek.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Aeltsje de Groot, tel. 06-10183727 of via de mail: documentatiestichting@gmail.com