Algemeen

Geslaagde middag sectorpresentaties op CSG Ulbe van Houten

Ze hebben er weken hard aan gewerkt, maar dan is het zover. Woensdag 11 februari is hun dag. Dan presenteren zij, vierdeklassers, hun sectorwerkstuk. Natuurlijk is het een ‘must” vanwege het examen, maar het is meer…. Ga er maar aan staan: presenteren wat je in de maanden daarvoor hebt onderzocht. Presenteren voor publiek en in dat publiek zitten in veel gevallen ook je ouders.

Wat onderwerpen betreft is er een bonte verscheidenheid: waar de ene groep het heeft over pleegzorg en de andere groep over loverboys, hebben weer andere groepen het over het stikstofprobleem, over het gebruik van waterstof als energiebron, over de Zwarte Piet discussie, over de voordelen van aanmelden via een zuil in een ziekenhuis en ga maar door. Wat staat is dat er niveau wordt geleverd: er is onderzocht, er is nagedacht en in veel gevallen komt men met heldere verhalen. Alles resulteert tenslotte in een soort markt in de hal van Campus Middelsee, waar ouders en belangstellenden de vierdeklassers nog eens kunnen bevragen en de resultaten van alle onderzoeken kunnen bewonderen. Om met een van de ouders te spreken: Dit is mooi, man!