Algemeen

Hersenstichting collecte online!

Van 1 t/m 6 februari vindt de 25e Hersenstichting collecteweek plaats. Door de huidige coronamaatregelen kunnen we dit jaar niet huis-aan-huis collecteren, daarom heeft de collecteorganisatie van Stiens een online collectebus gemaakt voor regio Stiens (vroegere Leeuwarderadeel). 

De Hersenstichting wil graag geld inzamelen voor Hersenonderzoek. Uw en jouw donatie is van harte welkom in deze online bus. Alvast heel hartelijk dank! 

Link naar digitale collectebus, regio Stiens

 https://hersenstichting.digicollect.nl/collecteorganisatie-regio-stiens-leeuwarderadeel?utm_source=digicollect&utm_medium=email&utm_campaign=hersenstichting

1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Een hersenaandoening, zoals een hersenbloeding, zet het leven op zijn kop. Van patiënten, maar óók van de mensen in hun omgeving. Ruim 4 miljoen mensen hebben een hersenaandoening, denk aan dementie, parkinson, een beroerte, depressie of hersenletsel na een ongeluk. We investeren in veelbelovende en baanbrekende oplossingen om hersenaandoeningen te voorkomen, af te remmen of te genezen. Alleen samen kunnen we het door een hersenaandoening veroorzaakte leed stoppen. We hopen op een mooie collecteopbrengst in regio Stiens.

Ook is het mogelijk om een gift over te maken t.n.v. Hersenstichting in Den Haag NL18 INGB 0000 000 860