Algemeen

Het Christelijk Bildts Mannenkoor viert zijn 50-jarig jubileum

Op 1 februari 1969 organiseerde een aantal zangliefhebbers in de (toen nog) gereformeerde kerk van St. Annaparochie een zogenaamd ‘propaganda zangavond’, waar het Sexbierumer Mannenkoor optrad. 

De heren wilden op deze manier bekijken of er draagvlak was voor het oprichten van een mannenkoor in St. Anne. Via een inschrijfformulier kwamen er op die avond 19 aanmeldingen binnen. Er was dus draagvlak. Men liet er geen gras overgroeien, want op 12 februari werd het Christelijk Bildts Mannenkoor opgericht.  Iedereen kreeg die avond de opdracht mee om er een lid bij te zoeken en zo kon er na de zomervakantie met de repetities van het CBM worden begonnen. Vermeldenswaardig is, dat zes van de starters van toen nog steeds lid van het koor zijn.

We zijn nu 50 jaar verder: het CBM ziet Abraham. 

In al die jaren is het koor een begrip geworden in de regio. Elke donderdagavond wordt er gerepeteerd in de Gideonkerk en ondanks de kaler en grijzer wordende ‘koppies’, weet dirigent Sieb Leenstra er nog steeds de ‘schwung’ in te brengen. Regelmatig wordt er opgetreden met een repertoire waar het publiek, gezien de reacties, van geniet. 

Het jubileum zal uitvoerig worden gevierd in het weekend van 8 -10 februari 2019.

 Op vrijdagavond 8 februari met een concert van het koor met solisten in de Gideonkerk. Aanvang 19.45 uur en de toegang is gratis.(collecte ter bestijding onkosten)

Op zaterdagmiddag met een Sing-in/Sing-out in de Gideonkerk van 13.30-16.00 met naast het koor diverse medewerkers uit de omgeving. Ook gratis toegang.

Het geheel wordt afgesloten met een dankdienst op zondagmorgen om 10.00 uur met medewerking van het koor, pianist Folkert, organist Peter en de trompettisten Post.

Kortom een jubileum waar een breed publiek van zal/kan genieten.