Algemeen

Het dames Smartlappenkoor Leed-Vermaak treedt op in d’Alde Wite te Dronrijp

Op 1 juni a.s. treedt Dames Smartlappenkoor Leed-Vermaak uit Franeker op tijdens de Rypster Merke. 


Het koor is opgericht in 2008 en bestaat uit 40 enthousiaste en kleurrijke dames. Met een knipoog en een ‘snik ’in hun stem bezingen zij de ellende van de medemens. Ook lichtvoetige liederen passeren de revue. Dit alles gebeurt onder de bezielende leiding van dirigente Inge Teertstra, begeleid door de toetsenist Hans Bruining, de enige man in het gezelschap.

Door de jaren heen heeft Leed-Vermaak het repertoire uitgebreid en treden ze regelmatig op in het land tijdens festivals en evenementen, zoals onder andere het korenfestival in Amersfoort en het Lemster Dickens Festijn.

 

Eerst nog een rondje over de kermis en dan genieten van het optreden. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is €10,- icl.consumptie. Kaart verkoop start om 19.30 uur. 

Leed-Vermaak maakt er een feestje van!

www.leed-vermaak.nl