Algemeen

Hoe zit het met stikstof? Twirre geeft antwoord

Wat is stokstof? Hoe komt het in de lucht? Hoe zakt het in de grond en wat is nu eigenlijk het probleem? Stichting Twirre geeft met een bijeenkomst antwoord op die vragen. Stichting Twirre doet dit, onder andere, in samenwerking met studenten van de Universiteit Wageningen. De lezing vindt plaats op vrijdagavond 17 maart in Theaterkerk Nes. 

Stikstof, een hot item in Nederland en zeker binnen de politiek. Voor Wageningen-student Gerlof Groen een onderwerp waar hij zich iedere dag mee bezighoudt. Op de universiteit is it deistige kost dus it is moai om dy kennis te dielen,” verklaart Groen zijn deelname aan het evenement. Groen groeide op tussen de agrarische bedrijven in Peazens en heeft een achtergrond in de visserij. Momenteel studeert hij Bos- en natuurbeheer in Wageningen. 

Stikstofoxide
Groen brengt helderheid over dit onderwerp, samen met zijn medestudent Hendrik Holwerda uit Blije. “Hendrik is dwaande mei syn PHD en sit yn de learstoelgroep dy 't him in soad mei grûn dwaande hâldt. Hendrik leit it skiekundige ferhaal achter stikstofokside en ammoniak út en ik fertel oer wat stiksstof is en wêr 't it weikomt.” 

Biodiversiteitsprobleem
Dat het onderwerp zoveel vragen oproept komt volgens Groen omdat het effect van stikstofniet direct zichtbaar is. “Pas as je better nei de sleatten sjogge, sjogge je dat dy folsteane mei brânnettels, dêrneist ferdwine der ferskate soarten gers. Wat it noch yngewikkelder makket is dat wy noch net mei wissichheid de skealike effekten mjitte kinne. Us ekosysteem is yngewikkeld en wy kinne net foarspelle wat der bart as der plantesoarten ferdwine en wat alle effekten hjir fan wêze sil foar de rest fan it ekosysteem.” Dat er iets aan de hoeveelheid stikstof gedaan moet worden staat voor Groen buiten kijf. “Je wolle it bioferskaatsprobleemyn Nederlân net fergrutsje.”

Landelijk probleem
Tijdens de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen buitelden de partijen over elkaar heen om over dit onderwerp mee te praten. Zij presenteerden verschillende oplossingen en opvattingen over dit probleem. Over die verschillende politieke standpunten houdt Groen zich op de vlakte. Ik stean der neutraal yn,” verklaart hij. “In gouden oplossing is der simpelweinet.” Op de vraag waarom dit probleem juist in Nederland speelt is hij helder. “De Nederlânske grûn is simpelwei te geskikt foar lânbou. Dêrom sjochst dat wy, yn ferliking mei Dútslân, per bunder folle mear produsearje. Troch de yntinsive lânbou is dit yn Nederlân in probleem wurden en yn ús omlizzende lannen net.

Foar begjinners
‘Stikstof foar begjinners’ is het eerste evenement in de reeks ‘foar begjinners’-avonden.Stichting Twirre laat zich hierbij inspireren door actuele thema’s met informatie uit het werkveld. Naast Gerlof Groen en Hendrik Holwerda laten ook Barbara Holierhoek, Wytze Kinderman en Jacob Hanenburg hun licht over dit onderwerp doen schijnen. 

Holierhoek is directeur van de visafslag in Lauwersoog, zij vertelt over het thema met betrekking tot de garnalenvisserij. Kinderman neemt de bezoekers mee in het actuele verhaal namens de agrarische sector en Hanenburg van Staatsbosbeheer legt de relatie tussen stikstof en flora en fauna. Namens de gemeente Noardeast-Fryslân opent wethouder Duurzaamheid, recreatie & toerisme, Rebecca Slijver, de avond op vrijdag 17 maart om 20.00 uur. 

Tickets zijn te verkrijgen via www.theaterkerknes.nl. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Versnellingsagenda – Subsidieregeling Regiodeal Noordoost-Fryslân en Agrarisch Collectief Waadrâne.