Algemeen

Informatieavond Geluidsmeetnet Vliegbasis Leeuwarden

Op dinsdag 26 maart 2019 zal de website  van het Permanent Geluidsmeetnet vliegbasis Leeuwarden in werking gaan. Vier maanden geleden gaf de Staatssecretaris Barbara Visser het startsein voor de realisatie van het meetnet. Het resultaat, waar de vliegtuigen vliegen en welke geluidspieken de woonkernen ondervinden, wordt dan voor iedereen zichtbaar op de website.

Met de ingebruikname gaat een langdurige wens van de omwonenden in vervulling. Met de 15 meetpunten in de dorpen en wijken in de omgeving van de vliegbasis Leeuwarden, kan informatie gegeven worden over het geluid, maar ook kunnen op cruciale punten de zogenaamde geluidscontouren gecontroleerd worden. Met de komst van de luidere F-35 eind dit jaar een welkome aanvulling. Hierboven een foto van de website met daarop zichtbaar de vliegtuigen, startbanen en geluidsmeetpunten. 

Tijdens de informatieavond zal uitleg gegeven worden over de werking van de website. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen over het geluidsmeetnet. De informatieavond wordt gehouden op: Dinsdag 26 maart 2019 in het dorpshuis Nij Franjum in Marsum van 20.00 – 21.15 uurGerard Veldman uit Koarnjum, Geert Verf uit Marsum, beiden van de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu en Albert Bennen uit Leeuwarden, voorzitter van de Gebruikersgroep hopen op uw komst.

De website kunt u bereiken via de link:  www.defensie.nl/geluidsmeetnet