Algemeen

Initiatieven langs Waddenkust verbinden

Zo'n 150 mensen lieten zich woensdag in Marrumer recreatiebedrijf De SeedyksterToer informeren over alle mogelijke initiatieven en plannen die er op het gebied van toerisme en cultuur op dit moment zijn in het gebied langs de Friese Waddenkust. 

Doel van de bijeenkomst was de initiatieven te promoten en vooral mensen achter die plannen met elkaar in verbinding te brengen. Vertegenwoordigers van onder meer gemeenten, natuur- en maatschappelijke organisaties en dorpsbelangen werden bijgepraat. Van verschillende initiatieven waren in de grote zaal van De SeedyksterToer informatiestands ingericht. De bijeenkomst was een initiatief van Streekwurk Noardwest, Stuurgroep Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) en de provincie, in de hoop zo een integrale en gebiedsgerichte aanpak te bevorderen.