Algemeen

Insectenhotel in Vrouwenparochie

Het is alweer een tijdje geleden, maar in de laatste week voor de schoolvakantie heeft de groencommissie van Vrouwenparochie samen met de kinderen van de schoolraad van de basisschool “de Fierljepper” gewerkt aan het bouwen van een insectenhotel. Dit is gedaan op het veldje achter de school, waar een paar weken daarvoor al een wild bloemenmengsel is ingezaaid.

Foto: Anita Smit

Met veel plezier hebben de kinderen al in de maanden ervoor allerlei materialen verzameld, die voor insecten voor een plezierig onderkomen kunnen zorgen. Zoals dakpannen, stenen met gaten, bamboestokken, stro enzovoort. Nu de herfst er aankomt kunnen de kinderen de weer verder met het verzamelen van dennenappels.

Om het geheel een mooi aanzien te geven is ervoor gekozen om een sedum dak op het insectenhotel te maken. Daarnaast zal de achterkant worden voorzien van begroeiing, die de komende jaren zal worden aangebracht. 

Ook de bloemenweide was dit jaar al prachtig, met o.a. klaver. De komende jaren zal deze weide zich steeds meer ontwikkelen als een weide met verschillende overjarige kruiden.  Op het schoolplein zullen de kinderen dus in het vervolg alle activiteiten in het insectenhotel kunnen zien en genieten van de kleuren en bloemen van alle kruidachtige.  Dit mooie plan, dat samen met school is opgestart is mogelijk gemaakt door de Losse Fearren van Wonen Noordwest Friesland en het Natuerlik Ferskaat plan, waar het Waddenfonds en de gemeente Waadhoeke hun financiële steun aan bijdragen. Als dorp zijn we blij met dit soort financiële ondersteuning om ons dorp nog aangenamer te maken om er te wonen en leven.