Algemeen

Is er voor jongeren en ouderen nog plek in onze dorpen?

Je wilt wonen waar je je thuis voelt, maar is er nog plek voor jongeren en ouderen in onze dorpen? 

Daarover is er op maandag 4 maart in Stiens een openbaar debat met Ferd Crone (burgemeester van Leeuwarden), Klaas Kielstra (inwoner van Stiens én lijsttrekker VVD bij de provincie, Jan Maarten Nuijens (Kwadrantgroep/Palet) en Edou Hamstra (jongste Statenlid van Fryslan). Wonen in een dorp  waar je je thuis voelt in een huis dat bij je past. Dat is het ideaal, maar kan het ook? Welke voorzieningen moeten er in het dorp zijn en hoe kom je aan een passende woning? Er is alle ruimte voor het publiek om mee te doen, want de inwoners zelf weten natuurlijk het beste wat nodig is om te wonen in een dorp waar je je  thuis voelt in huis dat bij je past. De wensen van jongeren, jonge gezinnen en ouderen zijn vast verschillend. Het wordt een interessante discussie. Kom er bij. 

Maandag 4 maart 19.30 uur MFC De Skalm, P. Jurjensstrjitte 17, Stiens

De bijeenkomst wordt georganiseerd door PvdA Leeuwarden