Algemeen

Jelsum en Koarnjum geven de vrijwilligers een gezicht

In het kader van Culturele Hoofdstad hebben de dorpen Jelsum en Koarnjum een aantal maanden gewerkt aan een uniek fotoproject waarbij de vele vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. 

Foto: “De schoonmaakploeg van dorpshuis De Bining (Koarnjum)” © Bob de Boer 

Meer dan 30 foto’s met gemiddeld 10 vrijwilligers: honderden vrijwilligers zijn jaarlijks belangeloos actief in beide dorpen. Als dat geen Mienskip is… Op donderdag 11 april 2019 worden de foto’s geëxposeerd in dorpshuis De Bining in Koarnjum, we maken er een gezellige avond van met medewerking van zangeres Anneke Douma. Van alle foto’s is eveneens een fraai boekwerkje gemaakt. De vrijwilligers ontvangen elk een exemplaar, maar wat minstens zo belangrijk is: ‘Doarpsbelang Jelsum - Koarnjum’ zorgt er voor dat in de komende jaren nieuwe inwoners eveneens een exemplaar krijgen. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen dan de mogelijkheden van vrijwilligerswerk eveneens worden besproken. Bij elke foto wordt informatie meegeleverd m.b.t. tijdsbesteding en contactadressen.  Wethouder Herwil van Gelder van de Gemeente Leeuwarden neemt deze avond het eerste exemplaar in ontvangst, de dorpencoördinator Anja Reus van deze gemeente ontvangt het tweede exemplaar. Staat u niet op de foto, geen nood, van harte welkom! 

Dorpshuis “De Bining”, Wylde Tulpstrjitte 2 9056 PW Koarnjum. Ontvangst 20.00 uur. Aanvang 20.30 uur