Algemeen

‘K*t, maar het is niet anders’

Jongeren delen zorgen met de gemeenteraad Leeuwarden

Meer dan 500 jongeren hebben de vragenlijst ‘Jongeren in Coronatijd’ ingevuld die de gemeenteraad heeft verspreid. Zij geven in hun reacties heel veel zorgen door aan de raadsleden. Opvallend vaak gaat het daarbij over de mentale gezondheid van de jeugd. Woensdagavond 14 april gaat de raad online in gesprek met jongeren die zich daarvoor hebben aangemeld.

Het merendeel van de jongeren die hebben meegedaan aan de online enquête is ouder dan 18 en studeert aan NHL Stenden, Friesland College en Friese Poort. Ook leerlingen van VO-scholen van Piter Jelles zijn goed vertegenwoordigd. Zij geven massaal aan dat vooral hun sociale contacten te lijden hebben gehad onder de beperkingen van het afgelopen jaar. Uit de antwoorden blijkt dat jongeren juist het ontmoeten van vrienden en nieuwe vrienden maken heel belangrijk vinden.

Twee derde houdt zich meestal aan de avondklok en ervaart dat als een lastige beperking (“ik probeer mij eraan te houden maar red het niet altijd”). Meer dan de helft van de invullers zou de avondklok dan ook liefst willen afschaffen. Over de andere maatregelen zijn de meningen stevig verdeeld: veel vinden ze oké, maar veel vinden ze te streng. Begrijpelijkerwijs zien we veel oproepen de scholen weer volledig te openen.

Bijna driehonderd jongeren hebben de moeite genomen de raad in eigen woorden mee te geven waar het gemeentebestuur aandacht aan moet schenken. Opvallend vaak wordt daarin ‘mentale gezondheid’ genoemd. Respondenten zijn betrokken en vragen begrip voor de lastige situatie waarin zij zich door corona bevinden. Zo zijn er zorgen over het gebrek aan toekomstperspectief.

De jongeren roepen de raad op om creatief te zijn: “Zie het als een spannende uitdaging om te kijken hoe bepaalde dingen wel weer kunnen!”

Woensdag 14 april om 19.30 uur gaat de raad in gesprek met  jongeren die zich daarvoor aangemeld hebben in een online meeting. We hopen op een opkomst van ca 100 jongeren. De plenaire onderdelen van de meeting zijn via de stream en facebook van de gemeenteraad te volgen. De resultaten van het online onderzoek zijn samengevat en staan bij de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem iBabs. Zo ook het overzicht van antwoorden op de open vragen.