Algemeen

Kerstbomenactie gemeente Leeuwarden

Woensdag 11 januari 2023 is de jaarlijkse kerstbomeninzameling. U kunt uw boom aan de straat zetten. Zo zorgen we er samen voor dat zoveel mogelijk bomen op een milieuvriendelijke wijze worden vermalen tot compost.

Wie haalt uw boom op?

Leerlingen van basisscholen, enkele wijkpanels, buurtverenigingen, doarpsbelangen en Skrep gaan de straat op en wijk en dorp in om kerstbomen te verzamelen. Per boom krijgen de kinderen hiervoor een sinaasappel en een lot die kans maakt op een boekenbon. Ook de organiserende school of vereniging wordt er beter van. Zij krijgen per boom € 0,50.

Wat gebeurt er met de verzamelde bomen?

De bomen worden door de gemeente verzameld en versnipperd. Deze snippers worden gecomposteerd.

Wat moet u doen?

U kunt uw boom in de ochtend aan straat zetten zonder pot of versiering. Wanneer er nog potten of versiering aan de boom zitten komt dat in het compost en uiteindelijk weer in de natuur.

Wat moet u doen als uw boom niet opgehaald wordt?