Algemeen

Keurmerk Veilig & Schoon voor zwembaden bv SPORT

Wethouder Hilde Tjeerdema van de gemeente Leeuwarden nam op woensdag 25 september 2019 het Keurmerk Veilig & Schoon in ontvangst in zwembad It Gryn in Stiens. Marjolein van Tiggelen, coördinator Keurmerk Veilig & Schoon reikte het keurmerk uit. Ook de andere twee zwembaden van bv SPORT, de Blauwe Golf en Kalverdijkje in Leeuwarden, kregen het Keurmerk. Met het Keurmerk Veilig & Schoon laten de zwembaden zien dat ze voldoen aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen.

Wethouder Hilde Tjeerdema van gemeente Leeuwarden, Arnold van Oostrum, bedrijfsleider zwembaden bij bv SPORT en mascotte Weevie met het Keurmerk Veilig & Schoon

Een kwaliteitsslag
“We zijn ontzettend trots dat we het Keurmerk Veilig & Schoon hebben behaald”, vertelt Arnold van Oostrum, bedrijfsleider zwembaden. “Het is een kwaliteitsslag waarmee we laten zien dat we de bedrijfsprocessen op het gebied van veiligheid en  hygiëne goed op orde hebben en dat onze medewerkers weten hoe ze deze processen moeten uitvoeren.”

Keurmerk Veilig & Schoon
Het Keurmerk Veilig & Schoon omvat verschillende wettelijke kaders die voor zwembaden van toepassing zijn. Naast de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) zijn dit bijvoorbeeld: waterleidingwetgeving en legionellapreventie, ARBO, HACCP, wet Milieubeheer, gebruiksvergunning en besluit Attractie- en speeltoestellen. Verder worden richtlijnen gegeven voor concrete invulling van wetgeving en branchevereisten.