Algemeen

Kleuterjuf in coronatijd

Op CBS de Fûgelsang in Berlikum zijn Fenna Bouma en Hanneke Feikema kleuterjuffen in coronatijd. Waar anders 37 kleuters de basisschool bezoeken, zijn nu slechts enkele vijfjarigen aanwezig - 3 meisjes en 1 jongen. 

Juf Fenna, Rense, Nena, Lynn, juf Hanneke en Fabiënne nemen even pauze voor een fruithapje.

 

Het zijn kinderen van ouders met een vitaal beroep, zoals politie, verpleging, onderwijs of vrachtvervoer. Ook kwetsbare kinderen worden voor enkele ochtenden op school uitgenodigd.
De overige kleuters zijn thuis bij heit en mem, pake en beppe of hoe hun ouders het ook hebben kunnen regelen.
In onze samenleving is nu nog weinig vanzelfsprekend. Hanneke en Fenna zoeken nog altijd een goede weg in hun rol als kleuterjuf op afstand. Hanneke: ‘Ik ben voortdurend met mezelf in onderhandeling. Bied ik de kinderen wel genoeg aan of is het teveel? Het mag ook niet heel veel zijn, want dat krijgen de ouders vaak niet georganiseerd. Die moeten ook hun andere kinderen begeleiden, hun eigen werk doen, zorgen dat het huishouden blijft draaien.’
Fenna: ‘Hanneke en ik missen de kinderen. Het contact met hen. Een aai over de bol als ze het goed gedaan hebben, hen te troosten wanneer ze gevallen zijn. Als we een lach op hun gezicht kunnen toveren, dan gaan we er voor.’

Nu de kinderen noodgedwongen thuis moeten blijven, videobellen Hanneke en Fenna met de kleuters en hun ouders en sturen zij dagelijks enkele werkjes door. Zo oefenen de jongens en meisjes thuis met knutselwerkjes hun motoriek en krijgen ze oefeningen voor taal en rekenen. ‘Op deze leeftijd leren ze gelukkig nog het meest door te spelen en door voorlezen van verhalen en prentenboeken’, zegt Hanneke.
Om te stimuleren dat kinderen thuis ook worden voorgelezen doet de Fûgelsang mee aan de Nationale Voorleesdagen met het prentenboek ‘Coco kan het!’.
Voor elk kind in hun groep maakten Fenna en Hanneke een tasje met een knutselpakket. Naast een echte Coco krijgen ze 2 wiebeloogjes, wat veertjes en gekleurde velletjes karton waarmee ze hun eigen vogel kunnen maken, een knutsel Coco. En wanneer de lockdown voorbij is mag ieder kind zijn eigen knutsel-Coco mee naar school nemen. Dan is Coco niet meer alleen, maar weer gezellig samen met andere knutselvogels.