Algemeen

Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan dhr. Sikke Roosma

In de gemeente Leeuwarden is op woensdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt door burgemeester Buma aan de heer Sikke Roel Roosma, wonend in Stiens en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Roosma is al vele jaren als vrijwilliger actief t.b.v. kerkelijke activiteiten. Zo was hij lange tijd bestuurslid voor de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Hier was hij betrokken bij de dagelijks gang van zaken en de algemene beleidsontwikkeling. 

De heer Roosma is sinds 2013 actief lid van de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Stiens, waarvan hij inmiddels voorzitter is. 

De heer Roosma is bovendien bestuurslid van de stichting Doopsgezinde Monumenten Friesland, die het beheer en onderhoud van o.a. de kerkjes in Pinjum en Witmarsum verzorgt. Vanuit de werkgroep ‘duurzame energie’ van Plaatselijk Belang Stiens, richtte de heer Roosma de Stienzer Energykoöperaasje op. De heer Roosma is sinds 2011 penningmeester van de afdeling Amnesty voormalig Leeuwarderadeel. Hij was tot 2018 tevens voorzitter van de Voedselbank Leeuwarderadeel. Op dit moment is hij coördinator van de Voedselbank Leeuwarden, locatie Stiens